Duurzame infrastructuur voor iedereen, overal!

Building the future

Stel je eens voor dat wegen in de toekomst nog maar een bouwtijd hebben van dagen in plaats van maanden. Dat een weg circa drie keer langer meegaat. Dat onderhoud en verkeershinder tot het verleden behoren en dat het kabel- en leidingenprobleem én het stedelijke waterprobleem in één keer zijn opgelost.

Dit lijkt misschien een scenario voor de verre toekomst, maar niets is minder waar. Met trots kunnen wij bekend maken dat PlasticRoad zich heeft bewezen in de pilots in Zwolle en Giethoorn. Sinds begin 2020 is PlasticRoad BV een feit. Het product kan vanaf 2021 op industriële schaal geproduceerd worden. Hiermee zijn wij in staat steden en openbare ruimte klimaatbestendig en circulair in te richten. Vanaf heden is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor PlasticRoad toepassingen.

Binnenkort volgt een update van onze website met de meest actuele informatie! Schrijf je daarom in voor de nieuwsupdate en houd onze social mediakanalen in de gaten, zo houden we je op de hoogte!

bar-o

PlasticRoad

prefab

Prefab en modulair

De PlasticRoad bestaat uit een prefab, modulaire en holle wegconstructie gemaakt op basis van (gerecycled) kunststof. Door de prefab-productie, het lichte gewicht en de modulaire opbouw van de PlasticRoad is de aanleg en het onderhoud sneller, eenvoudiger en efficiënter uit te voeren ten opzichte van traditionele wegconstructies.

holle contstructie

Holle constructie

De PlasticRoad beschikt over een holle ruimte die gebruikt kan worden als (tijdelijke) waterberging en daarmee wateroverlast voorkomt bij extreme neerslag. Daarnaast kan de holle ruimte gebruikt worden voor de doorvoer van kabels en leidingen, waardoor graafschades voorkomen kunnen worden. En er zijn tal van andere toepassingen denkbaar, denk aan het eenvoudig installeren van sensoren of het elektrisch opladen van voertuigen.

onderhoudsvrij

Onderhoudsvrij

De PlasticRoad is een volledig circulair product waarbij gerecycled kunststof wordt toegepast als grondstof. De PlasticRoad heeft een significant lagere CO2-footprint mede dankzij de langere levensduur en de daling van transportbewegingen ten opzichte van traditionele wegconstructies.

bar-o

FEITEN

levensduur

3x

LANGER

De verwachte levensduur van de PlasticRoad is 2 tot 3 x langer dan die van een traditionele wegverharding.

 

aanlegsnelheid

70%

SNELLER

De verwachte aanlegtijd van een nieuwe weg wordt verkort met circa 70%.

lichtgewicht

4x

LICHTER

Ten opzichte van een traditionele wegconstructie is de PlasticRoad 4 x lichter in gewicht.

recycle

100%

RECYCLEBAAR

De PlasticRoad is 100% recyclebaar en wordt zo veel als mogelijk vervaardigd met gerecycled kunststof.

bar-o

Pilots

KWS, een onderneming van Koninklijke VolkerWessels, Wavin en Total werken samen aan de ontwikkeling van de PlasticRoad. Drie bedrijven, die elk met een eigen inbreng van expertise en ervaring een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dit innovatieve product.

KWS, marktleider in de wegenbouw en productie van asfalt in Nederland, kent de markt. Vanuit de markt worden meer eisen gesteld aan aspecten als geluidsreductie, wateroverlast, hinder, levensduur en duurzaamheid. Deze voorwaarden vormden de inspiratiebron voor het idee van de PlasticRoad. Als marktleider in de recycling van kunststof is Wavin de aangewezen partner om op dit gebied haar kennis en ervaring in te brengen. Een andere meerwaarde van Wavin in de samenwerking is hun specialisatie in het maken van kunststofproducten voor hemelwaterafvoer. Naast Wavin, heeft ook Total een grote hoeveelheid kennis op het gebied van kunststoffen. Total levert een belangrijke bijdrage, zowel op het vlak van het verbeteren van de eigenschappen van kunststoffen, als op het vlak van recycling van kunststoffen, als de beschikbare productietechnieken.

Het consortium heeft op 11 september 2018 de eerste PlasticRoad ter wereld geopend, een pilot met een fietspad van 30 meter in Zwolle. In november is pilot nummer twee in Giethoorn geïnstalleerd.

 • "We zijn trots dat we de eerste pilot in Zwolle hebben gepresenteerd. Met de partijen KWS, Wavin en Total hebben we nu een enorme hoeveelheid aan kennis, ervaring en middelen in huis. Hiermee kunnen we concrete stappen nemen in de ontwikkeling van PlasticRoad."

  Anne Koudstaal en Simon Jorritsma
  De bedenkers van PlasticRoad

 • “Wavin en Total geloven in het PlasticRoad concept en ik heb alle vertrouwen in een constructieve en succesvolle samenwerking.”

  Rolf Mars
  Directeur van KWS

 • "Deel uitmaken van de ontwikkeling van PlasticRoad past binnen de strategie van Wavin om innovatieve kunststofoplossingen voor de bouwsector te bieden. Dit is een geweldige kans om een nieuwe manier van wegenbouw te ontwikkelen samen met andere marktleiders in deze business."

  Jan Willem Viets
  Directeur van Wavin Nederland

 • "We zijn verheugd om samen te werken aan dit veelbelovende vlaggenschipproject en om onze expertise in polymeeroplossingen en recyclingprocessen te delen. Deze samenwerking is in lijn met onze inzet voor het gebruik van duurzame en gerecyclede bronnen en het verminderen van de carbon footprint van de markten die we bedienen. "

  Xavier Bontemps
  Senior Vice President van Total Polymers Business Unit

bar-o

Nieuws

bar-o

Veelgestelde vragen

Wat is de PlasticRoad?

De PlasticRoad bestaat uit prefab geproduceerde elementen, gemaakt van gerecycled plastic. De elementen beschikken over holle ruimtes die voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan waterberging, doorvoer van kabels en leidingen, verwarmen van wegen, energie opwekken etc. De PlasticRoad-elementen zijn circulair her te gebruiken.

Wat zijn de grootste voordelen van de PlasticRoad?
 • Een lichtgewicht prefab constructie
 • Snellere aanleg (maanden korter) en minder onderhoudstijd
 • Hogere kwaliteit en langere levensduur (homogener en prefab)
 • Weinig tot geen onderhoud. Het materiaal is vrijwel ongevoelig voor condities als weersinvloeden en onkruid.
 • De innovatie is aanzienlijk duurzamer. Het streven is om de PlasticRoad te laten bestaan uit 100% gerecycled plastic en kunststof, waarna deze volledig her te gebruiken is. Het sluit feilloos aan bij de filosofie van Cradle to Cradle en de principes van de circulaire economie.
 • Dubbel ruimtegebruik. De holle ruimte in de constructie kan gebruikt worden als waterberging en als ruimte voor de doorvoer van kabels en leidingen.
 • Mogelijkheid van constante (verkeers)veiligheid en waterafvoer
 • Alles op en rondom de weg kan prefab worden aangelegd (markering, vangrail)
 • Het biedt mogelijkheden voor verdere innovatie. Denk bijvoorbeeld aan zonneweg, lichtmasten en verkeerslussen.
 • Bijdrage aan het maatschappelijke probleem van plastic afval
Hoe nieuw is dit concept nou eigenlijk?

Het concept is nog niet eerder vertoond in deze vorm en met deze materiaalkeuze. We concluderen hieruit dat het concept echt uniek is in de wereld. In september 2018 is de eerste pilot ter wereld geïnstalleerd in Zwolle en in november volgde de tweede in Giethoorn.

Hoe is het idee tot stand gekomen?

Het idee is ontstaan door te kijken naar de problemen waar gemeenten, provincies en waterschappen en (wij als) aannemers mee kampen. Denk aan maatschappelijke problemen zoals plasticafval, extreme neerslagbelastingen, zettingen van de ondergrond, steeds groter wordende behoefte aan mobiliteit en een overvolle ondergrond. Echter worden er gelijker tijd steeds strengere eisen gesteld aan toekomstige wegen. Vanuit de aannemerij is asfalt een heel mooi en degelijk product om wegen mee aan te leggen. Echter zien we dat onze opdrachtgevers steeds meer eisen stellen aan de functionaliteit van de weg waarbij ons de vraag rest of ons traditionele asfalt nog wel het antwoord is en kan geven op deze strengere eisen. Zo wordt geëist dat wegen steeds langer meegaan, sneller worden aangelegd/vervangen, steeds duurzamer zijn, steeds hogere geluidsreducties bewerkstelligen en moeten daarnaast ook nog financieel aantrekkelijk zijn. Wat is er voor nodig om deze vragen in te vullen? Deze vragen en voorwaarden vormden de inspiratiebron voor het idee van de PlasticRoad.

Wanneer is de eerste PlasticRoad aangelegd?

Na veel onderzoeken, labtesten en interne proefvakken is op 11 september 2018 de eerste PlasticRoad ter wereld aangelegd. De gemeente Zwolle en de provincie Overijssel zijn gezamenlijk de eerste opdrachtgevers van de PlasticRoad. Daarna is de tweede pilot aangelegd in Giethoorn. De pilots bestaan beide uit een fietspad van 30 meter.

Uit welke partners bestaat het consortium PlasticRoad?

Het consortium PlasticRoad bestaat uit de volgende drie partners: KWS, onderdeel van VolkerWessels, Wavin (onderdeel van de Mexichem groep) en Total.

KWS is marktleider in de wegenbouw en de productie van asfalt in Nederland. KWS betreft een allround aannemer die zowel actief is met de aanleg van grote, gecompliceerde en multidisciplinaire (infrastructurele) projecten als met kleinschalige projecten voor lokale overheden en particulieren.

Wavin is Europees marktleider op het gebied van kunststof leidingsystemen en heeft een groot marktsegment en productenrange binnen het vlak van duurzaam regenwaterbeheer. Sinds 2012 is Wavin onderdeel van de Mexichem Groep, de Latijns Amerikaanse wereldleider in leidingsystemen en petrochemische industrie.

Total is een globaal geïntegreerde energieproducent en leverancier, één van de grootste internationale olie- en gasbedrijven en de tweede grootste zonne-energie producent ter wereld met SunPower. De activiteiten van Total bestaan uit olie- en gasproductie, raffinage, petrochemie en marketing. In het domein van polymeren combineert Total belangrijke expertises op het vlak van catalyse, processen en producten om performante marktoplossingen aan een brede waaier klanten aan te bieden. Daarenboven omvatten Total’s innovatie- en ontwikkelingsactiviteiten het gebruik van hernieuwbare biologisch-gebaseerde en gerecycleerde grondstoffen om zo de ecologische voetafdruk te verkleinen, in lijn met de toewijding voor betere energie.

Waarom is Total gekozen als partner?

KWS heeft voor partner Total gekozen vanwege hun enthousiasme in de PlasticRoad en de directe toezegging om hierin betrokken te willen zijn. Daarnaast is de keuze op Total gevallen vanwege hun grote hoeveelheid kennis op het gebied van kunststoffen. Dit is zowel op het vlak van het verbeteren van de eigenschappen van kunststoffen, als op het vlak van recycling van kunststoffen, als de beschikbare productietechnieken. Daarnaast is Total, net als VolkerWessels, een kapitaalkrachtige organisatie die innovatie hoog in het vaandel heeft staan.

Waarom is Wavin gekozen als partner?

KWS heeft voor de partner Wavin gekozen vanwege het feit dat ze direct hebben gereageerd toen ze hoorde dat KWS partners zocht voor de ontwikkeling van de PlasticRoad. Daarnaast is de keuze op Wavin gevallen vanwege hun grote hoeveelheid kennis op het gebied van kunststoffen. Dit is zowel op het vlak van het verbeteren van de eigenschappen van kunststoffen, als op het vlak van recycling van kunststoffen, als de beschikbare productietechnieken. Zo is Wavin marktleider in de recycling van kunststof en hebben zij veel ervaring met het omzetten van dit recyclaat in hun eigen producten. Een andere meerwaarde van Wavin is dat het bedrijf gespecialiseerd is in het maken van kunststofproducten voor hemelwaterafvoer.

Waarom participeert Total in het PlasticRoad project?

Deze overeenkomst is in lijn met ons streven om duurzame en gerecyclede bronnen te gebruiken en de ecologische voetafdruk te verkleinen van de markten die we bedienen. Wij beseffen dat afvalstromen die plastic vormen een belangrijke en vaak ongebruikte mogelijkheid bieden om de ecologische voetafdruk van onze polymeren verder te verlagen.

Waarom participeert Wavin in het PlasticRoad project?

Meedoen en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de PlasticRoad past feilloos in de strategie van Wavin om innovatieve plastic oplossingen te leveren voor de gebouwde omgeving. Het is een geweldige kans om een nieuwe en duurzamere manier van wegenbouw te ontwikkelen gezamenlijk met andere marktleiders in deze business.

Wat is er gebeurd sinds juni 2015, het moment dat we naar buiten zijn getreden met de PlasticRoad?

De afgelopen periode is hard gewerkt om alle vragen die we hebben ontvangen vraag voor vraag te beantwoorden. Het eerste half jaar hebben we ruim de tijd genomen om de juiste partners te vinden om het PlasticRoad concept een vervolg te kunnen geven. Dit is gelukt en vanaf februari 2016, wordt al samengewerkt aan het project door het consortium, bestaande uit KWS, Wavin en Total.

Veel tijd is besteed aan onderzoek naar de vraagstukken rondom de engineering van de PlasticRoad. Welke vorm kunnen we het beste toepassen? En is de PlasticRoad sterk genoeg om als weg te fungeren? Welke plastic/kunststoffen en productietechnieken zijn het meeste geschikt? Hoe kan de weg zo optimaal mogelijk worden ingericht qua watermanagement? Ten aanzien van deze vraagstukken hebben wij inmiddels stappen kunnen maken en tot nu toe lijkt de PlasticRoad aan al deze eisen te kunnen voldoen.

Welke wegfuncties kan de PlasticRoad vervullen?

Op dit moment is de insteek en focus om de PlasticRoad in eerste instantie toe te passen als fietspad. Vanuit de bevindingen opgedaan uit de pilot zullen we het concept doorontwikkelen naar andersoortige en steeds hoogwaardigere toepassingen. Hier zal onderzocht worden welke toepassingen haalbaar zijn. Denk hierbij aan woonstraten, stroomwegen, provinciale wegen, snelwegen en misschien zelfs wel vliegvelden. Dit zijn echter scenario’s voor de langere termijn.

Hoe lang gaat de weg mee ten opzichte van een traditionele weg?

De verwachting is dat de PlasticRoad drie keer langer meegaat dan een traditionele wegconstructie. Dit moet de praktijk nog gaan uitwijzen. De verwachting is gebaseerd op de levensduur van andersoortige kunststofproducten. Hierbij kan gedacht worden aan kunststof putdeksels, kunststof vlonders, kunststof bruggen etc. Daarnaast zien we een grote toegevoegde waarde in het feit dat deze wegen prefab worden geproduceerd wat altijd een voordeel is in het conditioneren van de kwaliteit.

Hoe zit het met geluid? Maakt rijden over asfalt meer of minder lawaai?

Dit moet de praktijk nog gaan uitwijzen. PlasticRoad biedt ook als het om geluidsreductie gaat zeker kansen. Met asfalt komen we steeds dichter bij optimale structuren voor het minimaliseren van geluidsoverlast. In plastic is deze structuur veel eenvoudiger te produceren dan in asfalt. Door de structuur in de PlasticRoad te persen, printen of drukken, realiseren we een optimale geluidsreductie. In de pilot (fietspad) is geluidsreductie in elk geval geen relevant issue.

Gaat de PlasticRoad niet als grote klankkast fungeren?

Op een fietspad is dit naar alle waarschijnlijk geen probleem. Voor autowegen moet onderzocht worden of dit daadwerkelijk uitdagingen oplevert. Tegelijkertijd biedt geluid/trillingen namelijk ook kansen, omdat deze energie gebruikt kan worden voor het opwekken van energie.

Vormen de naden geen probleem voor de waterberging?

Daar moet in de werkwijze van het koppelen van de prefab delen zeker rekening mee worden gehouden.

Bij het koppelen van de prefab delen ontstaan er naden. Hoe zorgen jullie ervoor dat deze niet hinderlijk zijn?

In de wegenbouw spelen naden een belangrijke rol. Denk aan betonwegen en voegovergangen. KWS heeft de nodige ervaring en kennis om hiermee om te gaan. Met deze kennis én de kennis van onze partners willen we (de effecten van) naden minimaliseren.

De PlasticRoad bestaat uit prefab delen. Hoe koppelen jullie deze aan elkaar?

Het koppelen van de prefab delen kan op diverse manieren. Welke wijze het meest geschikt is, moet blijken uit verder onderzoek en uit de pilots in Zwolle en Giethoorn. Daarnaast hangt de keuze af van hoe het uiteindelijke optimale ontwerp eruitziet.

Belangrijk hierbij is ook het feit dat één onderdeel van het concept is dat we gemakkelijk bij kabels en leidingen kunnen voor onderhoud. Dit speelt ook mee in de keuze van de koppeling in de toekomst. In de huidige pilots zijn geen kabels en leidingen verwerkt, vanwege huidige regelgeving. Wel zijn er sensoren in de pilots verwerkt die alle prestaties van de PlasticRoad meten. Voor meer informatie hierover lees het persbericht van 11 september 2018.

Wat doet langdurige blootstelling aan de zon/UV met het materiaal?

In de GWW-sector worden al diverse producten van gerecycled plastic geproduceerd en gebruikt. Denk aan beschoeiing, steigers, damwanden, bruggen en lichtmasten van kunststof. Langdurige blootstelling aan de zon of Uv-licht levert hier geen problemen op.

Is een plastic weg niet te glad? Hoe gaat dat in de winter?

Plastic is van nature niet stroef genoeg. In de wegenbouw (asfalt) hebben we veel kennis en ervaring in het omgaan met (en gebrek aan) stroefheid. Deze kennis kunnen we goed gebruiken om de PlasticRoad stroef genoeg te maken. We onderzoeken eerst of we het kunststof zélf stroef genoeg kunnen maken. Als dit niet mogelijk is, kunnen we ook een zand of steenslag in het oppervlak van de PlasticRoad verwerken (drukken, persen), waardoor de weg alsnog voldoet aan de vereiste stroefheid.

De pilots in Zwolle en Giethoorn bevatten een speciaal ontwikkelde coating die zorgt voor stroefheid.

Hoe realistisch is het om daadwerkelijk plastic wegen te maken?

De eerste twee PlasticRoad pilots zijn een feit: in Zwolle (september 2018) en Giethoorn (november 2018) zijn de 30-meter lange pilots geïnstalleerd. Deze pilots gaan ons inzichten verschaffen over hoe het concept verder door te ontwikkelen tot een product.

De PlasticRoad is een lichtgewicht constructie. Gaat de constructie niet drijven bij hoge grondwaterstanden?

Deze uitdaging nemen we mee als potentieel risico in de verdere ontwikkeling van de PlasticRoad. Wanneer we ervoor zorgen dat de lucht de constructie kan verlaten dan zou dit niet het geval mogen zijn.

Wat zijn de risico’s van het PlasticRoad concept?

Zoals met elke innovatie moet de balans worden opgemaakt tussen voor- en nadelen. Elke innovatie kan kinderziektes bevatten. Het zal getoetst moeten worden aan de huidige regelgeving. Uiteraard is het een hele uitdaging om een technisch veeleisende toepassing zoals wegen uit zo veel mogelijk gerecycleerd materiaal te maken maar we streven naar een kwaliteitsvol en veilig product. Voorlopig zien we heel veel kansen voor het ontwikkelen van plastic wegen.

Is er wel genoeg plastic beschikbaar?

Er is (helaas) meer dan genoeg plastic afval in de wereld aanwezig voor de aanleg van PlasticRoads. Jaarlijks wordt meer dan 350 miljoen ton plastic gebruikt. In Europa bevatten alle kunststoftoepassingen samen maar 7% gerecycled plastic. Als PlasticRoad partners willen we dit veranderen, met de PlasticRoad zijn wij in staat om grote hoeveelheden plastic op een hoogwaardige manier te recyclen en het afval een tweede leven te geven. 

Het ultieme doel van de PlasticRoad is dat er straks geen plastic meer beschikbaar is omdat er enerzijds geen nieuw plastic meer wordt geproduceerd en anderzijds het plastic dat nu nog beschikbaar is in PlasticRoad-elementen is verwerkt.

Waarom is de PlasticRoad duurzamer dan een traditionele weg? (!)

Het idee achter het concept is dat gestreefd wordt de PlasticRoad te produceren uit zo veel mogelijk gerecyclede kunststof: plastic dat nu nog als afval verwerkt (verbrand of gedumpt) wordt. Hierdoor krijgt plastic afval een veel hoogwaardigere terugkeer in de keten en een veel kleinere CO2-footprint. Daarnaast sluit de innovatie aan bij de filosofie van Cradle to Cradle. De verwachting is bovendien dat een PlasticRoad aan het einde van haar levensduur opnieuw gerecycled kan worden tot elementen voor een nieuwe PlasticRoad (circulaire economie). Het idee is om de PlasticRoad rechtstreeks op het zandbed aan te leggen. Hierdoor is er geen fundering meer nodig. Daarnaast bespaar je de huidige zware constructie, die ook niet meer geproduceerd hoeft te worden. De eerste berekeningen tonen aan dat een weg bestaand uit PlasicRoad-elementen 85% minder transport kost dan een traditionele weg.

Is de PlasticRoad slecht voor het milieu? Komen er, door bijvoorbeeld wrijving of slijtage, geen (microscopisch kleine) plastic deeltjes vrij en zijn deze niet gevaarlijk voor mens en milieu?

De PlasticRoad-partners hebben duurzaamheid en het milieu hoog in het vaandel staan. We hebben onderzocht of en in welke mate, slijtage plaatsvindt. De PlasticRoad wordt voorzien van een speciaal voor de PlasticRoad ontworpen coating. Deze coating zorgt ervoor dat het kunststof niet in contact staat met de banden van het verkeer waardoor we het vrijkomen van microplastics tegengaan.  

In het algemeen is een grote bron van microplastics/fijnstof de slijtage van banden bij aanraking met wegen. We onderzoeken met het PlasticRoad-team ook  de mogelijkheden voor oplossingen bij/om de PlasticRoad om een bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing van dat probleem.

Is de PlasticRoad giftig bij brand?

Waar wij ons op hebben gefocust is de kans van optreden. Door de speciale coating op de PlasticRoad en de toepassing als fietspad in de eerste pilots is de kans op een brand aanzienlijk kleiner, daarnaast duurt het langer voordat de weg in de brand zou vliegen. Wanneer we de toepassing voor autowegen gaan onderzoeken dan zullen we ook meer onderzoek gaan doen hoe we dit kunnen voorkomen.  

Welk plastic gaan jullie toepassen?

Er zijn vele soorten plastic en dus ook vele soorten plastic afval met elk verscheidene eigenschappen. Het verschil in eigenschappen van het toegevoegde plastic heeft een groot effect op de constructievorm en sterkte van de PlasticRoad. Binnen de PlasticRoad-partners ligt dit vraagstuk bij de partners Total en Wavin, die beiden specialist zijn op het gebied van kunststoffen en het recyclen van kunststoffen.  

Voor de pilots in Zwolle en Giethoorn is gebruik gemaakt van gerecycled plastic (Polypropyleen). In iedere pilot van 30 meter zit al evenveel gerecycled plastic als 218.000 plastic bekers of 500.000 flesdoppen. We gebruiken voor de PlasticRoad huishoudelijk afval dat op dit moment vaak nog wordt gestort of verbrand. Om een beter beeld te krijgen welke producten goed te recyclen zijn in de PlasticRoad zijn bijvoorbeeld: festival bierbekers, cosmetische verpakkingen, flesdoppen, boterkuipjes, rietjes, plastic meubelen, en diverse auto-onderdelen. Dit is echter maar een kleine greep uit alle producten die gemaakt worden van het plastic dat wij kunnen toepassen in de PlasticRoad. Op dit moment is in de pilot nog geen gebruik gemaakt van oceaan plastics, in de toekomst zullen we wel kijken of deze stromen ook geschikt zijn voor de productie van PlasticRoads.

Kan het materiaal van de PlasticRoad worden hergebruikt?

Het is zeker mogelijk om het materiaal te hergebruiken. Voor de pilots in Zwolle en Giethoorn is reeds gebruik gemaakt van gerecycled plastic (Polypropyleen). In 30 meter fietspad zit al evenveel gerecycled plastic als 218.000 plastic bekers of 500.000 flesdoppen. 

Het plastic dat we gebruiken is huishoudelijk afval dat momenteel vaak nog wordt gestort of verbrand. Dit is echter pas de eerste stap die we al binnen twee jaar ontwikkeling hebben genomen.

Daarnaast kan de PlasticRoad nu al circulair kan worden toegepast, van een oud PlasticRoad-element kunnen we weer een nieuwe maken.

Gaan dieren zich niet nestelen / settelen in de holle ruimte van de PlasticRoad?

De elementen zijn zo ontworpen dat dieren niet of moeilijk in de PlasticRoad kunnen komen, in de pilot zullen evalueren of dit klopt met de verwachtingen. 

Gaan dieren niet knagen aan de PlasticRoad?

Dit licht niet in de lijn der verwachting aangezien de PlasticRoad zal bestaan uit een harde kunststof. Harde kunststoffen worden over het algemeen met rust gelaten door knaagdieren. Onderzoek zal moeten uitwijzen of dit werkelijk het geval is.

bar-o

Contact

Heeft u een vraag over de PlasticRoad? Kijk dan eerst even bij onze veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, vul dan het contactformulier in. Wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

  Aanhef: Dhr.Mevr.

  Selecteer wat op u van toepassing is:


  Nieuwsbrief

  Altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws rondom PlasticRoad? Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.

  Social Media